UTVECKLING OCH INDUSTRIALISERING
  • Industrialisering
  • Prototypserier ner till någon dags ledtid
  • Utveckling av testmetoder
  • Utveckling och tillverkning av testutrustningar
  • Konstruktion- och utveckling via samarbetspartners
  • Produkt- och leverantörsval
  • Produktionsanpassning