DISTRIBUTION OCH SERVICE
  • Distribution till kundens kund
  • Egen transport inom Göteborgsregionen undviker transportskador och ger snabba leveranser
  • Returemballage i ESD-godkända backar
  • Buffertlager
  • Eftermarknadsservice
  • Produktlivsbevakning – vi håller ordning på obsoleta komponenter