ETT URVAL AV BRANSCHER VI JOBBAR INOM.

Utrustning för neutralisering av
ballasttankar på oceangående fartyg.


Vi producerar ’state of the art’
styrsystem till båtar.

system till elDRIVNA tåg.

LED-belysning FÖR PROFESSIONELLT BRUK.

Vi sätter ljus på alla typer av
lastfordon.

system till vindkraftstillverkare.