OM ALTUS
  • Grundades 2011
  • Omsättning 30 MSEK
  • Antal anställda 15 personer
  • Fabrik om 1100 m2 på centrala Hisingen i Göteborg
  • Driver det dagliga arbetet med enkelhet, korta beslutsvägar och trygga relationer.
  • Monitor affärssystem skräddarsytt för vår verksamhet.
  • Låga overhead-kostnader gör att vi matchar Europas bästa priser med tillverkning i Göteborg – det är vi mycket stolta över!
  • Certifierade enligt ISO9001 och snart även ISO14001

Kvalitetspolicy:
Altus skall säkerställa sin externa kvalitet genom att noga förstå våra kunders dokumenterade krav och önskemål.
Altus skall säkerställa sin interna kvalitet genom att följa de dokumenterade processer som vi tagit fram.
Vi ställer höga krav på oss själva som företag och som personer, men även på våra kunder och leverantörer.
Befogenheter och ansvar ska vara tydliga och väl förankrade.
Material, arbetsredskap, dokument och filer ska ha tydliga och uppmärkta platser vilket innebär att 5S (Sorterna, Systematisera, Städa, Standardisera och Se till) är en naturlig del av vår vardag.
Vi skall jobba med ständiga förbättringar för att nå våra specificerade mål.