om altus

-fabrik om 1100m2.

-driver det dagliga arbetet med enkelhet, korta beslutsvägar och trygga relationer.

-monitor affärsystem skräddarsytt för vår verksamhet.

-låga overhead-kostnader gör att vi matchar europas bästa priser med tillverkning i göteborg-

det är vi mycket stolta över! 

-certifierade enligt iso9001 och iso14001.

kvalitets & miljöpolicy

-altus skall säkerställa sin externa kvalitet genom att noga förstå våra kunders dokumenterade krav och önskemål.
-Altus skall säkerställa sin interna kvalitet genom att följa de dokumenterade processer som
vi tagit fram.
-Vi ska ha en medvetenhet om hur vårt processflöde påverkar miljön och ta beslut som minimerar och förebygger miljöpåverkan.-Altus strävar efter att tillsammans med våra kunder bidra till en hållbar utveckling där vi vill ligga i framkant gällande användning av miljövänlig teknik och innovativa lösningar.-Vi ställer höga krav på oss själva som företag och som per
soner, men även på våra kunder och leverantörer.-Ett livscykelperspektiv ska vara vägledande i beslut som kan påverka miljön.
-Vi ska alltid efterleva de bindande krav som ställs på verksamheten.-Befogenheter och ansvar ska vara tydliga och väl förankrade.
-Material, arbetsredskap, dokument och filer ska ha tydliga och uppmärkta platser vilket innebär att 5S (Sorterna, Systematisera, Städa,Standardisera och Se till) är en naturlig del av vår vardag.
-Vi skall jobba med ständiga förbättringar för att
nå våra specificerade mål och förbättra vår kvalitets- och miljöprestanda.
-Policyn finns på hemsidan och kommuniceras vid veckomöten när ny personal börjat.